top of page

התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמלים

אנו מציעים פתרונות לטעינת רכבים החשמליים המיועדים ללקוחות מוסדיים, עסקיים, רשויות מקומיות וכן ללקוחות פרטיים. עמדות טעינה לרכב חשמלי עד AC / DC 150KW. 
פתרונות טעינת הרכבים החשמליים שלנו כוללים עמדות טעינה עצמאיות המכילות תקשורת ובקרת אנרגיה.

באחריותנו לבצע את הפרוייקט מקצה לקצה, כולל קבלת אישור מחברת חשמל בסיום העבודה.

bottom of page